Sannering i Viken

Relevant innhold kommer snart

Til avtalt tid
og pris

For oss er det en selvfølge: Etter befaringen og etter avtale, så stiller vi alltid til avtalt tid og utfører oppdraget med høy kvalitet og i henhold til pristilbudet.

Solid og grønn samarbeidspartner

Vi har ryddige arbeidsprosesser med systematisert HMS-arbeid og tenker miljø i alt vi gjør. Et eksempel på sistnevnte er at vi sorterer og kjører bort overflødige masser og avfall som en del av jobben.

Tilgjengelighet og service

Vi ringer raskt tilbake, er fleksible og åpne i forhold til dine forslag - også til endringer. Av erfaring vet vi at endringsønsker etter at vi har startet på jobben ofte vil medføre at avtalt tids- og/eller kostnadsramme påvirkes. Vi vil holde deg løpende informert slik at vi unngår misforståelser og overraskelser i etterkant.

Fornøyde kunder

Vi vet at den beste markedsføringen er fornøyde kunder som anbefaler oss til naboer og venner; vi vet også at det å holde alle løfter og godt utført arbeid er det eneste som gir oss så fornøyde kunder.