Etablere støttemur/trapp, legge heller på gangvei, asfaltere oppkjørselen? Høsten er en ideell tid for å pusse opp utearealet; det er mindre ugress/vegetasjon som må ryddes, lavere temperaturer får materialer som sement og mørtel til å herde og tørke bedre. Setter du i gang nå så blir du ferdig før vinteren kommer ????

 

Gjøre arbeidet selv eller få jobben gjort?

Har du tid nok og utstyret som trengs så er det mye du kan gjøre på egen hånd. Beskjæring av frukttrær og hekk, klipping og gjødsling av plen, rydding i blomsterbed er hyggelige oppgaver for en vakker høstdag.

Det kan være lurt å få hjelp av en profesjonell anleggsgartner, for eksempel oss i Finere Hage, når det er snakk om etablering av mur/trapp, asfaltering og redesign av uteområdet. Vi har kompetansen, erfaringen og utstyret som sikrer at prosjektene blir fagmessig utført slik at du får et flott, solid og varig resultat.

 

Det viktige grunnarbeidet
Murer, steintrapper og asfalt har høy egenvekt og vil etterhvert sige eller sprekke hvis det får mulighet. Fagmessig utført grunnarbeid med graving, etablering av pukk-/gruslag og beregning av vannavrenning sikrer et fundament som tåler vekten og som derfor holder seg stabilt - år etter år. Vi i Finere Hage har erfaringen, kunnskapen og utstyret som trengs for å gjøre denne typen arbeid fagmessig og effektivt.

 

Valg av steinsorter og utseende

Du har mye å velge mellom når det gjelder form, størrelse og farger på for eksempel skifer, kantstein og asfalt. Vi kjenner de ulike materialene og bidrar gjerne med råd og tips når det gjelder type overflate, egnede asfaltblandinger og dimensjonering.

 

Da blir jobben gjort

Vi har den tiden du gjerne skulle hatt til å gjøre jobben ferdig til avtalt tid og pris.
Og vi kan selvsagt gjerne beskjære frukttrær og hekk, gjødsle og klargjøre plantene dine for vinteren i samme slengen.

Send en mail - legg gjerne ved fotos av hagen og en beskrivelse - til post@finerehage.no!
Vi svarer med et godt tilbud og forteller når vi kan utføre jobben.